melanomy.cz
  Centra léčby melanomu mapicka4.gif

Jaký jste fototyp?

Jak zareaguje vaše kůže po hodinovém pobytu na jarním či časně letním slunci?

  • Fototyp I: vždy zrudne, nikdy nezhnědne
  • Fototyp II: vždy zrudne, občas zhnědne
  • Fototyp III: občas zrudne, vždy zhnědne
  • Fototyp IV: nikdy nezrudne, vždy zhnědne
  • Fototyp V: jižní národy
  • Fototyp VI: černoši

Otestujte si sami, jak vysoké máte riziko vzniku melanomu!

Jste fototyp I nebo II?

 

Jste často na slunci při práci nebo sportu?

 

Spálili jste se často v dětství?

 

Máte na kůži pigmentové znaménko, které má nepravidelný tvar, neostré ohraničení či různé barevné odstíny?

 

Měli vaši pokrevní příbuzní (rodiče, prarodiče, sourozenci) kožní rakovinu?

 

Máte na kůži více než 50 pigmentových znamének?

 

© Dermatovenerologická klinika 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, 2005