melanomy.cz
  Centra léčby melanomu mapicka4.gif

Internetová poradna

Na Vaše otázky bude písemnou formou odpovídat PhD. MUDr. Monika Arenbergerová.
PhD. MUDr. M. Arenbergerová je odbornou asistentkou Dermatovenerologické kliniky FNKV a 3. LF UK v Praze, kde vede melanomovou poradnu. V minulosti pracovala 4 roky na Dermatologické klinice Freie Universitaet v Berlíně, kde se zabývala problematikou maligního melanomu jak po klinické, tak i vědecko-výzkumné stránce. Na toto téma publikuje v odborných časopisech a přednáší na domácích i zahraničních fórech.

V poradně je možné klást dotazy týkající se pigmentových znamének, zaslat jejich fotografii ke konzultaci, ale i otázky k diagnostice a terapii maligního melanomu u konkrétního pacienta.

Váš dotaz:

 

Váš věk:

Váš kraj:

Váš email:

Fotografie:

    (soubor musí být typu JPG a menší jak 2MB)
 
Plážové oblečení
Objednávka plakátu
© Dermatovenerologická klinika 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, 2005