Centra léčby melanomu

Odborníci doporučují soustředit péči o nemocné s maligním melanomem do specializovaných center, která se věnují problematice koµních nádorů. Zde máte příleµitost zeptat se přímo odborníků z melanomových poraden.