melanomy.cz
  Centra léčby melanomu mapicka4.gif

Tiskové zprávy

Společnost ROCHE, s.r.o. přispěla ke vzniku osvětových stránek o maligním melanomu

Dne 5. května 2005 ve 12:00 byly spuštěny internetové stránky www.melanomy.cz, které vznikly v rámci mezioborové spolupráce dermatologů a onkologů. Vvtvořil se tak prostor, odkud mohou laická a odborná veřejnost i média získávat informace týkající se maligního melanomu. Laická veřejnost zde najde odpovědi na otázky týkající se prevence a vyhledávání rizikových jedinců formou interaktivního testu. Na internetových stránkách je možné seznámit se s diagnostikou a léčbou tohoto zhoubného onemocnění. Nechybí ani poradna s dotazy na odborníka a galerie obrázků nebezpečných pigmentových znamének.

Děti jsou nejvíce ohrožení jedinci v souvislosti se slunečním záření. Mají tenkou pokožku, která se lehce spálí a navíc si riziko sluníčka ještě nedokáží uvědomovat. „A právě spálení kůže v dětství představuje jedno z největších rizik pro vznik melanomu v pozdějším věku“, upozornila MUDr. Monika Arenbergerová, PhD., odborná asistentka kožní kliniky na pražských Královských Vinohradech. Nejlepší ochranou je uvážlivý pobyt na slunci během dne. Děti se během letního období na slunci velmi rády pohybují. Z dostupných údajů víme, že dítě do 10 let dostane až 50 % celkového slunečního záření za život. Ochranu proti vlivům slunečního záření mohou plnit i fotoprotektivní krémy nebo oděvy. Kvalita ochrany oděvem závisí na mnoha faktorech. „Důležitou roli zde hraje materiál, barva, sepranost oděvu nebo zda je v mokrém či suchém stavu“, připomněl doc. MUDr. Karel Ettler, CSc., přednosta Kliniky nemocí kožních a pohlavních LF UK a FN v Hradci Králové a prezident Fotobiologické sekce České dermatovenerologické společnosti. Na náš trh se dostává speciální „plážové oblečení“, které garantuje za všech podmínek maximální ochranu jak před UVA, tak UVB zářením (má vysoký tzv. UPF faktor). Je elastické, prodyšné, příjemně chladí, rychle usychá, a proto je velice dobře snášeno i malými dětmi s nejcitlivější pokožkou. Je určeno nejen pro děti, ale i pro dospělé, kteří tráví svůj volný čas na pláži, ať pasivně nebo aktivně (šnorchlování, windsurfing a jiné sportovní aktivity). Měli by jej určitě používat jedinci s fototypem I-II, s velkým množstvím pigmentových znamének či s rodinnou zátěží kožním nádorem.

Maligní melanom je jedno z nejagresivnějších nádorových onemocnění, které je ve své pokročilé fázi velmi špatně léčebně ovlivnitelné. „Na druhé straně je třeba stále zdůrazňovat, že nádorové změny na kůži může, při řádné osvětě, rozpoznat i úplný laik“, zdůraznil MUDr. Ivo Kocák, lékař z Kliniky komplexní onkologické péče Masarykova onkologického ústavu v Brně.  Jednoduchý chirurgický zákrok na kůži, vedoucí k úplnému odstranění nádoru, znamená ve většině případů naprosté vyléčení. „To platí za předpokladu, že pacient objeví melanom na kůži v časném stádiu. Při ignorování počátečních změn dochází k nevyhnutelnému nárůstu nádoru a z původně lokalizovaného onemocnění se vytvářejí další ložiska, která postihují lymfatické uzliny, vnitřní orgány a kosti ve formě metastáz“, dodal prof. Arenberger.

Důraz na prevenci a informovanost stojí v případě melanomu na prvním místě. Pouze dobře informovaný člověk si uvědomuje, jak vážně může být jeho život ohrožen. Ten, kdo situaci podcení, změnám na kůži nevěnuje patřičnou pozornost a návštěvu lékaře odkládá, se svým nedbalým přístupem může dostat do fáze, kdy mu ani nejmodernější léčebné postupy nedokáží zachránit život. Při sebemenším podezření na maligní melanom je nutné řádné vyšetření. Už primární diagnostika vyšetřujícím lékařem by měla být v případě kožní pigmentace co nejpřesnější a jejím závěrem by mělo být potvrzení či vyloučení melanomu. V případě potvrzení melanomu je nutné provést chirurgický zákrok dle určitých pravidel, tak aby bylo zabezpečeno nejen řádné odstranění melanomu, ale v případě potřeby by se měla odstranit i spádová uzlina jako místo možného prvního založení metastázy.

K zabezpečení těchto postupů je nutná již od počátku spolupráce dermatologů, onkologů, dermatochirurgů, patologů, a radiodiagnostiků.  Po primárním chirurgickém ošetření může být pacientovi na základě histologického vyšetření provedeného patologem doporučena následná léčba ve snaze snížit riziko návratu onemocnění. V každém případě by měl být pacient nadále sledován specialistou, který mu bude pravidelně vyšetřovat nejen kůži, ale zaměří se i na uzlinové oblasti a vyšetřování vnitřních orgánů pomocí zobrazovacích metod, jakými jsou rentgen, ultrazvukové vyšetření, apod.“, shrnul doktor Kocák. Včasný záchyt metastazujícího onemocnění umožňuje v některých případech chirurgické odstranění vzdáleného ložiska (metastázy), nejčastěji se jedná o spádovou uzlinovou oblast. Zvažuje se však i chirugické řešení s cílem odstranit metastázy ve vnitřních orgánech. Melanom patří k nevypočitatelným onemocněním. I po mnoha letech po odstranění původního ložiska může vzniknout metastazující onemocnění. V takovém případě je opět nutné vyšetření vzorku (biopsie)  nádorové tkáně patologem.

„Česká dermatovenerologická společnost považuje problematiku maligního melanomu za interdisciplinární záležitost a ráda by se zařadila ke garantům moderního přístupu k diagnostice a léčbě tohoto závažného zhoubného onemocnění tak, jak je to běžné  u vyspělých evropských dermatovenerologických společností. V úzké spolupráci s Českou onkologickou společností ČLS JEP se chceme podílet na tvorbě standardů moderní terapie maligního melanomu. Plánované vytvoření dermato-onkologické sekce je krokem k lepší provázanosti odborníků, zabývajících se diagnostikou a terapií melanomu. Cílem sekce je zajistit ucelenou péči a včasné rozpoznání projevů generalizace onemocnění. “, vysvětlil profesor Arenberger.

„Péče o pacienta s melanomem musí být komplexní a vyžaduje návaznost jednotlivých specialistů. Onemocnění je problematicky léčitelné a je třeba pracovat na neustálém zdokonalování terapeutických postupů. V klinické praxi to znamená zařazování pacientů do klinických studií s přesně stanoveným léčebným postupem a zajištěným monitorováním terapeutických výsledků, což po vyhodnocení přispívá k další optimalizaci léčby“, potvrdil MUDr. Kocák.

V případě maligního melanomu je léčbou první volby chirurgické odstranění. Pokud se po operaci nádoru nebo případně spádové uzliny zjistí, že maligní melanom pronikl do hlubších vrstev kůže nebo založil dceřinné ložisko v uzlině, zahajuje se tzv. adjuvantní imunoterapie, která příznivě ovlivňuje obranyschopnost organismu a zabraňuje tak šíření nádorových buněk. Obrana organismu proti melanomu je závislá na imunitním systému a proto se u pacientů s melanonem začaly používat látky posilující imunitní systém. „Takovými látkami jsou např. interferony, látky v podstatě tělu vlastní, které dodáváme pouze ve větším množství. Pro tento typ nádoru je vhodný např. Roferon A“, říká Prof. Arenberger. Nejedná se o klasickou chemoterapeutickou léčbu, ale o léčbu zlepšující imunitní reaktivitu organismu. Interferon alfa produkují za normálních podmínek buňky lidského těla např. při infekci. V posledních letech bylo zjištěno, že tato látka zabraňuje také dělení a rozmnožovaní nádorových buněk. Lék si může pacient aplikovat doma sám ve formě podkožních injekcí, podobě jako se podává insulin u pacientů s diabetem.

O ROCHE

Společnost F. Hoffmann-La Roche Ltd. má sídlo v Basileji ve Švýcarsku,  patří mezi 10 špičkových farmaceutických společností na světě a svou činností podporovanou intenzivním výzkumem přispívá ke zcela zásadnímu pokroku v oblasti medicíny a farmakoterapie. Jako dodavatel moderních systémů a služeb pro včasnou detekci, prevenci, diagnostiku a léčbu onemocnění přispívá Roche ve velké míře ke zlepšení zdraví a kvality života obyvatel. Roche je světovou jedničkou v oboru diagnostiky, vedoucím dodavatelem léků pro onkologii, transplantační medicínu a virologii. Prodeje v roce 2004 dosáhly za farmaceutickou divizi částky 21,7 miliard švýcarských franků, za diagnostickou divizi to bylo 7,8 miliard. Společnost F. Hoffmann-La Roche zaměstnává více než 65 000 lidí,  své produkty prodává ve 150 zemích světa, spolupracuje a formuje strategická spojenectví s mnoha partnery v oblastech výzkumu a vývoje a vlastní majoritní podíly ve firmách Genentech a Chugai.

Máte-li zájem o další informace, kontaktujte prosím:

 

MUDr. Jiří Pešina

ROCHE, s.r.o.

Dukelských hrdinů 52, Praha 7, 170 00

mobil: 724 37 00 66

e-mail: jiri.pesina@roche.com

Plážové oblečení
Objednávka plakátu
© Dermatovenerologická klinika 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, 2005