melanomy.cz
  Centra léčby melanomu mapicka4.gif

Dermatovenerologická klinika 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Email: melanom@fnkv.cz

Adresa

Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
100 34 Praha 10

Objednání pacientů

telefon: 267 162 348

Plážové oblečení
Objednávka plakátu
© Dermatovenerologická klinika 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, 2005