melanomy.cz
  Centra léčby melanomu mapicka4.gif
mln

Evropský den melanomu 10.5.2010

Maligní melanom je nejzhoubnější kožní nádor vycházející z pigmentotvorných buněk. Dobrou prognózu mají pouze ti pacienti, kterým je odstraněn v naprosto počátečním stádiu. Proto jsou nezbytně nutná preventivní opatření, při kterých jsou vyšetřovány v pravidelných intervalech hnědé kožní afekce, aby se jakákoliv změna zjistila co nejdříve. Je dobře, když se každý naučí navštěvovat kožního lékaře pravidelně aniž čeká na jakékoliv pobídky. Pro nastartování toho správného rytmu slouží evropský den melanomu, který 10. května 2010 proběhne již podesáté. Během tohoto dne vyšetří zdarma kožní lékaři, kteří se této akce účastní, několik tisíc pacientů. V minulém roce se této akce zúčastnilo přes 200 dermatologů z celé ČR. Během těchto let se prokázalo nejen u nás, ale i v jiných evropských zemích, že kromě osvětového účelu plní akce i potřebný vyhledávací moment, protože se při ní přijde nejen na nové případy melanomu, ale i jiných kožních nádorových nebo nenádorových afekcí, které vyžadují léčbu.

Evropský den melanomu by měl upozornit populaci i ošetřující lékaře na nutnost správné ochrany před ultrafialovým zářením nejen kvalitními externy s vysokým faktorem proti UVB i UVA záření, ale i vhodným tzv. plážovým oblečením s deklarovaným, certifikovaným ochranným faktorem i v extrémních podmínkách, ale měl by vézt i ke snížení incidence maligního melanomu v budoucnu. Incidence maligního melanomu totiž dramaticky vzrůstá, u nás se od roku 1970 zvýšila téměř pětinásobně a za posledních 80 let téměř patnáctinásobně.

Komu především je tento den určen?

Do ordinací se může dostavit samozřejmě kdokoliv. Mezi osoby, které by tuto možnost určitě neměly podceňovat, patří jedinci s velkým počtem pigmentových znamének (> 50), s fototypem I-II (podrobnosti na www.melanomy.cz), s výskytem melanomu u pokrevních příbuzných, se sníženou obranyschopností a ti, kteří se v dětství na sluníčku opakovaně spálili.

Co příchozího v ordinaci čeká?

Po krátkém odebrání anamnézy dermatolog vyšetří celý povrch kůže. Podle potřeby doplní vyšetření použitím ručního, eventuálně digitálního dermatoskopu. Druhý z jmenovaných umožní zvětšení projevu 40 x , vyhodnotí snímky pomocí expertního systému a umožní archivaci snímku včetně jeho porovnání v čase.

Evropský den melanomu je pro nás dermatology vždycky značnou zátěží, protože nás navštíví jindy nebývalé množství pacientů navíc. Jsme ale rádi, že takovou službu můžeme poskytnout, protože jen včasná diagnostika a léčba maligního melanomu může pacientovi dát největší šanci na úplné vyléčení.

10.5.2010 ve Vinohradské nemocnici

Kožní klinika ve Fakultní nemocnici na Královských Vinohradech pro Vás připravila akci vyšetření digitálním deramtoskopem zdarma. V rámci evropského melanomového dne se 10.5.2010 můžete nechat vyšetřit digitálním dermatoskopem zcela zdarma.

Plážové oblečení
Objednávka plakátu
© Dermatovenerologická klinika 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, 2005