melanomy.cz
  Centra léčby melanomu mapicka4.gif

Digitální dermatoskop

Dermatoskopie je metoda, která používá zvláštním způsobem upravenou osvětlenou lupu. Ten rozdíl spočívá v tom, že na spodní části lupy je ještě jedno průhledné sklo, které se přímo dotýká při vyšetření kůže. Navíc, štěrbina mezi kůží a tímto sklem je vyplněna gelem nebo tekutinou. Toto vlhké prostředí vyplní veškeré kožní nerovnosti pod sklem, čímž se zruší běžný odraz světla z kožních nerovností a to umožní posuzovat kožní struktury (obvykle pigmentové) v hlubších partiích kůže.

Digitalizace tohoto obrazu, která probíhá buď tak, že analyzujeme obraz z připojeného digitálního fotoaparátu nebo se přímo jedná o online analýzu obrazu z dermatoskopického zařízení tvořeného výše popsanou optikou a videokamerou, umožňuje expertní analýzu. Speciální software posuzuje znaménko nebo jinou pigmentovou změnu podle ABCD kritérií (proklik). Data zpracuje, zhodnotí a zároveň porovnává strukturu obrazu s fotografiemi, které má uloženy v paměti, a propočítá riziko.

Jaké jsou výhody tohoto vyšetření:

  1. zvětšení projevu až 50x
  2. obraz lze zastavit na obrazovce monitoru a pohodlně si ho prohlédnout
  3. archivace snímku (uložení v paměti počítače) vývoje změn v různých časových odstupech
  4. podává pomocnou ruku při diferenciální diagnostice a během několika sekund odhaduje stupeň závažnosti toho konkrétního kožního nálezu
  5. obraz lze vytisknout pro klinickou i domácí archivaci nebo jej elektronicky přeposlat pacientovi nebo dalším odborníkům k posouzení

Tato analýza pomáhá lékařům v rozhodování, co s pigmentovým znaménkem udělat. Zjednoduší otázku, zda jej ponechat, či odstranit. Představuje další pomoc v boji se zákeřnými změnami, které mohou mateřská znaménka představovat. Vyšetření není finančně náročné a investice do zdraví se v tomto případě plně vrací.

Digitální dermatoskop

Moderátor Aleš Cibulka říká: "Na digitálním dermatoskopu si nechám každoročně vyšetřit svá mateřská znaménka."

Seznam pracovišť v ČR, která provádějí vyšetření digitálním dermatoskopem:

Bohumín
MUDr. Evžen Vašulín
Kožní ambulance
Seifertova 746
Bohumín

Bruntál
MUDr. Iva Bernatíková
Kožní ambulance
Okružní 16
792 01 Bruntál

České Budějovice
MUDr. Dana Šmejkalová
Fr. Ondříčka 1088/2
370 11 České Budějovice

Jevíčko
MUDr. Jana Melková
Chirurgická ambulance a Centrum laserové medicíny Jevíčko
K.H. Borovského 586
Jevíčko

Tel.:461 325 109
Mobil:737 978 453
E-mail:janamelkova@tiscali.cz

Klatovy
MUDr. Hladíková Kateřina
Kožní ambulance
Pod Nemocnicí 788/II
Klatovy

Olomouc
Kožní ambulance
Vojenská nemocnice Olomouc
Sušilovo náměstí 5
771 11 Olomouc

Ostrava
MUDr. Petr Zajíc
Kožní ambulance
Tyršova 14
702 00 Ostrava

Pardubice
MUDr. Žampachová Iva
Kožní ambulance
J. Palacha 1461
530 01 Pardubice

Plzeň
Dermatovenerologická klinika UK a FN Plzeň
Bory, Tř. E. Beneše 13
305 99 Plzeň - Bory

Praha 1
Esthé s.r.o.
Na Příkopě 17
110 00 Praha 1

Praha 1
LaserPlastic - klinika plastické chirurgie a laserové centrum
Platnéřská 11
110 00 Praha 1

Tel.:224 210 224
Mobil:724 860 082

Praha 1
MUDr. Petra Petrovská
Dermatologie
Spálená 12
110 00 Praha 1

Tel.:224 948 463
Mobil:724 057 644
E-mail:petra@petrovska.cz

Praha 1
OG Group Medical Centre s.r.o.
Vodičkova 30
110 00 Praha 1

Tel.:224 220 037
Mobil:608 060 680
E-mail:info@oggroup.cz

Praha 2
Centrum laserové estetiky a.s.
Bělehradská 88
120 00 Praha 2

Praha 2
Dermatovenerologická klinika VFN a UK 1. LF
U nemocnice 2
120 00 Praha 2

Praha 2
Ústav estetické medicíny
Kateřinská 34
120 00 Praha 2

Praha 4
Lasermed – kožní ambulance
MUDr.Alena Kyslíková
Nedvědovo nám. 3
Praha 4 – Podolí

Tel.:734 480 916
www:www.lasermed.cz

Praha 7
MUDr. Sehr Luděk
Onkologická ambulance
Dukelských hrdinů 17
170 00 Praha 7

Praha 8
Dermatovenerologická klinika FN Na Bulovce a UK 2.LF
Budínova 2
180 81 Praha 8

Praha 10
Dermatovenerologická klinika FNKV a UK 3. LF
Šrobárova 50
110 34 Praha 10

Tel.:267 162 348
E-mail:melanom@fnkv.cz

Ústí nad Labem
Kožní odd. Masarykovy nemocnice
Soc. péče 12/A
401 00 Ústí nad Labem

 

*Další pracoviště, která nabízejí vyšetření dig. dermatoskopem a chtějí být uvedena v tomto seznamu, nechť se přihlásí na emailové adrese: melanom@fnkv.cz.

Plážové oblečení
Objednávka plakátu
© Dermatovenerologická klinika 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, 2005