melanomy.cz
  Centra léčby melanomu mapicka4.gif

Článek měsíce

Jiří Vorlíček: Přežívání u rakoviny je nadprůměrné

Předseda České onkologické společnosti Jiří Vorlíček tvrdí, že za špatná data do evropské studie Eurocare-4 může ministerstvo. Podle statistického srovnání Eurocare-4 v ČR umírá na rakovinu téměř nejvíce lidí v Evropě. Vy tvrdíte, že za to mohou chybné údaje ministerstva. Jak to tedy je?

Eurocare, který podával zprávu o České republice z roku 2002, udává, že Česká republika je na dobu přežití pacientů na předposledním místě. To jsou data, která zcela neodpovídají realitě. To máme podloženo zcela jednoznačně Národním onkologickým registrem, který sleduje všechny onkologické pacienty a rovněž jejich přežití.

Chyba je jednoznačně na straně ministerstva, pravděpodobně minulého, které tam posílá tato data. Dokonce se stalo to, že vybralo data pouze z jednoho regionu, ani nevíme ze kterého. Dokonce bylo uvedeno,že ČR nemá celostátní jednotný národní registr. Myslím si, že to není zlá vůle, je to nefungující aparát ministerstva.

To sdělení je velmi vážné. V České republice je 400 nebo 500 tisíc nemocných s rakovinou a ti si řeknou, my jsme v tomto malém regionu Evropy špatně léčeni. Mohu vás ubezpečit, že v naprosté většině diagnóz jsme mírně nad evropským průměrem. Máme na to tvrdá data. Jsem z toho roztrpčený, protože za to nemůžeme. Poškodili jsme psychiku půl milionu lidí, to není žádná legrace.

Jsou tyto mezinárodní statistické srovnávací studie důvěryhodné?

Vše je důvěryhodné tak, jak jsou důvěryhodná data. Jestliže Česká republika poslala špatná data, tak je to špatně. Jaká data posílají ostatní státy, to si opravdu netroufám tvrdit. Států, které mají celoplošné registry onkologických onemocnění je v Evropě několik, výrazná menšina.

Co je nejdůležitější u léčby rakoviny, aby byla úspěšná?

Nejdůležitější je rakovinu nedostat. Poté je důležité ji diagnostikovat zavčas. Když ji člověk má, tak je vhodné, aby to konzultoval u lidí, kteří se tím opravdu zabývají. Aby se dotyčný podíval na internet a zjistil si, kde je jeho nejbližší komplexní onkologické centrum a tam tu diagnózu konzultoval. To vůbec neznamená, že se potom nemůže léčit třeba v Horních Kotěhůlkách a bude všechno v pořádku. Je to stejné, jako když kupujete auto. Získat informace, zjistit si, kde jsou ty auta nejlepší, kde mají nejlepší servis a pak se rozhodnout.

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. působí na Interní hematoonkologické klinice Fakultní nemocnice Brno.

František Novák
Zdroj: www.ihned.cz

Plážové oblečení
Objednávka plakátu
© Dermatovenerologická klinika 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, 2005